Warunki korzystania ze strony internetowej NaWycieczke.pl

Ostrzeżenie

Wchodząc na stronę internetową NaWycieczke.pl, przeglądając ją lub korzystając z niej potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiesz poniższe warunki korzystania ze strony internetowej operatora i jednocześnie zobowiązujesz się do ich pełnego poszanowania i przestrzegania. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych warunków lub informacji zawartych w serwisie w dowolnym momencie.

Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj ze strony NaWycieczke.pl.

Używanie stron

Operator stron internetowychNaWycieczke.pl umożliwia przeglądanie i pobieranie materiałów z tej strony tylko pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

Publikacja informacji i materiałów na stronie internetowej NaWycieczke.pl nie oznacza, że ​​przyznają prawa do korzystania z nich zgodnie z prawem autorskim lub innymi przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej. Żadna część tej witryny nie może być powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody operatora strony. Nieautoryzowane wykorzystanie informacji i materiałów z tej strony internetowej w jakiejkolwiek formie będzie stanowić naruszenie praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, z roszczeniami o odszkodowanie.

Wszelkie pytania dotyczące warunków korzystania z informacji i materiałów publikowanych w serwisie należy kierować do operatora serwisu.

Odpowiedzialność prawna

Informacje opublikowane na tej stronie mają na celu poinformowanie opinii publicznej o pomysłóch na wycieczki i atrakcjach turystycznych. Operator strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub inne szkody, które mogłyby wystąpić osobom trzecim w wyniku niewiążącego wykorzystania tych informacji.

Łącza do witryn internetowych osób trzecich

Operator serwisu umożliwia tworzenie linków do stron internetowych innych operatorów, ale tylko zgodnie z poniższymi zasadami i zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem słowackim. Osoby zainteresowane linkiem do tej witryny są zobowiązane do przestrzegania następujących zasad:

Każda witryna internetowa połączona z witryną internetową NaWycieczke.pl: